Onderstaand de toespraak die Kuun de Boer, lid van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland en projectleider van het project "Suikerpee" hield bij de officiële onthulling van het kunstwerk op 18 oktober 2017.

mini DintelsePee01

 

HET PROCES

In een vergadering van de Dorpsraad in het voorjaar 2015 kwam de slechte uitstraling van de rotonde bij de ingang van ons dorp ter sprake. Omdat de N259 wegens de ingebruikname van de A4 zou worden overgedragen van de provincie naar de gemeente leek hier een kans te liggen om iets
aan die uitstraling te doen. Daar en toen werd het idee geboren om op de rotonde een suikerbiet te plaatsen om de verbondenheid van Dinteloord met de suikerteelt én suikerindustrie te visualiseren en er tegelijkertijd een mooie rotonde van te maken.

We wisten ook bij wie we moesten zijn om het idee te realiseren : een paar jaar geleden bij
het maken van de social sofa waren we in contact gekomen met Hans Hanssen, onze dorpsgenoot, en hij leek de aangewezen persoon om een ontwerp te maken.

In september 2015 presenteert Hans zijn ontwerp van 3,5 meter aan de Dorpsraad. Dat werd met groot enthousiasme ontvangen. Hans heeft 1 voorwaarde : het productieproces doet hij met Peter van Meel. Einde discussie. Hakim zal straks nog wat dieper ingaan op de samenwerking tussen Hans en Peter.

De volgende stap was een gesprek met de kernwethouder Petra Lepolder en de portefeuillehouder Cors Zijlmans. Beiden waren erg enthousiast over het idee én het ontwerp en zegden hun medewerking toe. Alleen budget om het plan geheel of gedeeltelijk mee te financieren was er niet.

Vervolgens werd de zoektocht naar geld gestart en kan U verzekeren dat dat een moeizaam proces is geweest. De Suikerunie wilde wel bijdragen, maar dan wilden ze de suikerpee op de rotonde bij de suikerfabriek en dat was voor ons niet bespreekbaar . Provinciale subsidies waren net afgeschaft en landelijke subsidies kwamen we niet voor in aanmerking. Crowdfunding leek ons een heilloze weg en zo hadden we na 1 jaar zoeken alleen een toezegging van het Coöperatiefonds van de Rabobank van € 5.000,-. Hartstikke mooi, maar niet genoeg om ons plan te verwezenlijken.

Toen bedachten we dat als het college geen budget beschikbaar heeft we maar naar de bazen van het college moesten stappen en dat is de gemeenteraad. In september 2016 hebben we een gesprek gearrangeerd met Joey van Aken. Hij beloofde ons te kijken of hij iets voor ons kon doen. 

Hoe de politieke besluitvorming precies is gelopen weten we nog steeds niet maar in november 2016 dient de Volkspartij een motie in, die ons de gelegenheid biedt een subsidie van de gemeente van maximaal € 10.000,- aan te vragen.

Kort daarna ontvangen we toch nog financiële steun van de Suikerunie. De winkeliersvereniging doet een bijdrage terwijl ook Harry Vlamings beloofde zijn Vierdaagse sponsorloop mede voor ons project te doen. 

Daarmee dachten we voldoende financiële dekking te hebben om het hele proces in gang te zetten.

Inmiddels was Paul Kop, ambtenaar Culturele Zaken op het gemeentehuis ons vaste aanspreekpunt geworden. Paul vertelde ons dat we nog wel even vergunning aan moesten vragen, dat we rekening moesten houden met legeskosten, bij de plaatsing verkeersregelaars vereist werden en ook de welstandscommissie er nog graag haar oordeel over wilde vellen. Wij vertelden Paul dat de biet eigenlijk 4,5 meter hoog zou moeten worden, maar dat dan het ANWB-bord wat midden op de rotonde stond, weg zou moeten en daat leek ons nog wel een dingetje. Paul zou kijken wat er mogelijk was. Ook hebben we overwogen om de gemeente formeel als opdrachtgever voor het kunstwerk aan te wijzen zodat de BTW teruggevorderd zou kunnen worden. Helaas waren er juridische belemmeringen om dit plan door te zetten.

Vervolgens werden we uitgenodigd door de welstandscommissie om ons plan toe te lichten. Hans en ik stonden na 10 minuten weer buiten met één opdracht : zorg dat die suikerpee er zo
snel mogelijk komt !!

Paul meldt een poosje later dat het ANWB bord verwijderd zal worden. Ook hoorden we van Paul dat als we de informatieborden, die nog geplaatst gaan worden, in de stijl van de gemeente zouden laten maken deze kosten voor rekening van de gemeente zouden kunnen komen. Een goed moment om het ambtenarenapparaat onder leiding van Paul te bedanken voor alle support die wij hebben mogen ondervinden !! Applaus.

Om vergunning te krijgen moest er een berekening komen van een constructeursbureau, hierbij ging het vooral om de fundering. Ons idee om de biet met een paar Stelconplaten vast te zetten bleek onvoldoende. In plaats van een paar Stelconplaten moet er een betonnen fundering komen , van 3 x 3 meter. Met Aannemersbedrijf Huysmans rond de tafel gezeten om een en ander uit te werken en Huysmans heeft er ook voor gezorgd dat een bevriend constructeursbureau niet de hoofdprijs heeft berekend voor hun activiteiten. Een tegenvaller was er wel in financiële zin : daar wij oorspronkelijk dachten voor € 500,- een fundering te kunnen maken, werd dat een grapje van € 5.000,- ! In het kader van de vergunning werden ook nog berekeningen over de windbelasting gevraagd. Niet eenvoudig !

Wij hadden ook nog een wens om onze pee mooi uit te lichten. Gelukkig hebben wij in Dinteloord een man die daar verstand van heeft en dus hebben we voor de verlichting Frans Moonen ingeschakeld. Die heeft er veel tijd en overleg in gestopt om tot de juiste uitlichting te komen, want geloof me : dat is een wereld op zich waar je te maken krijgt met kleurtemperatuur., lichtbereik, lux en lumen, spots en vérstralers. Dank zij Frans is het goed gekomen zoals U straks zult zien.

In de zomermaanden hebben Hans Hanssen en Peter van Meel de biet in de werkplaats van Peter gemaakt. Er zijn foto’s waarop de heren in diep gepeins verzonken zijn om na te denken over de wijze waarop onze biet het beste gemaakt zou kunnen worden.

Overleg met de gemeente, met name met Frans Donken en Frederique Janssen leverde een mooie samenwerking op : Als jullie nou dit doen, dan doen wij daarna dat. Ook met de aansluiting van de verlichting werd er prima samengewerkt.

Toen begin oktober uiteindelijk de vergunning zonder verdere voorwaarden werd verleend, konden we toewerken naar 10 oktober : de dag van de plaatsing. De fundering lag klaar, een gat van 3 x 3 meter was al uitgegraven , een enorme grote hefkraan stond er, Theo Maris was er met een grondkraan , de suikerpee lag klaar en 3 verkeersregelaars stonden paraat staan om het verkeer in goede banen te leiden. Het werd een vloeiende operatie, waarbij het een genoegen was om te zien hoe elke specialist zijn werk vakkundig verrichtte. In 1,5 uur was de klus geklaard.

Dames en heren,


Nu zijn we dan zover dat de officiële onthulling door het aanlichten van de suikerpee plaats kan vinden. Ik denk dat als de Dorpsraad 2,5 jaar geleden geweten had wat er allemaal nodig
zou zijn om onze droom te verwezenlijken, dat we dan gezegd zouden hebben : doe maar niet. Maar gelukkig hadden we toen die kennis niet en staat er nu een prachtig kunstwerk op
de rotonde.

Graag wil ik besluiten met iedereen dank te zeggen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de realisatie van de suikerpee. Het was vaak hartverwarmend te constateren
hoe er met ons werd meegeleefd en meegedacht.

Eén anekdote nog : om na te gaan welke verlichting het beste was, bedachten we dat een bezoek aan het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal ons verder kon helpen. Daar staat immers voor de ingang een grote boom die ook uitgevoerd is in Cortenstaal. Dus Hans Hannsen, Frans-Jan Moonen, Hakim Tampoebolon en ik ’s avond in het donker naar het ziekenhuis. Binnen enkele minuten hadden we de beveiliging in ons nek. Wat 4 van die oude mannen nou wel kwamen doen was de vraag. We hebben het ze gelukkig uit kunnen leggen …

Ik dank U voor uw aandacht.

Kuun de Boer

Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland