Samen Sterk

Met de onthulling van de social sofa op zaterdag 25 mei 2013 kwam er een einde aan een bijzonder project. Na bijna een jaar kon men trots terug kijken op een geweldige gezamenlijke prestatie. 

Onthulling-1  Onthulling-2

Het begon allemaal met een idee dat Desi Dingemans in een vergadering van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland op 7 juni 2012 opperde. Zij schreef in 2010 een artikel over cabaretière Karin Bruers uit Tilburg voor het ledenblad van de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie). Die had een ontwerp gemaakt van een bank om de sociale verkilling in de maatschappij aan te pakken, door het plaatsen van ‘benkskes’. Dat leidde uiteindelijk tot een betonnen bank (hufterproof) die door de bewoners van een wijk, stadsdeel of dorp van mozaïek voorzien werd: de social sofa.

De dorpsraad besloot dit idee op te pakken. Kuun de Boer wist de RABO-bank te bewegen om te aanschaf te bekostigen. Op 4 juli 2012 kreeg de dorpsraad de bevestiging dat zij akkoord waren.

Er werd in augustus 2012 door Kuun de Boer en Hakim Tampoebolon een bezoek gebracht aan de Social Sofa organisatie in Tilburg om met eigen ogen te kunnen zien wat een Social Sofa nou eigenlijk was. Ook werd er met een vertegenwoordiger van de organisatie gesproken over bestellen, afleveren, uitleg, mozaïeken, afwerken en installeren.  

Verslag van het bezoek aan Tilburg.

Foto's van het bezoek aan Tilburg.

Maar er was natuurlijk nog veel te regelen. Een ontwerp, een locatie om het mozaïeken uit te voeren en genoeg mensen om deze klus te klaren.

Op 12 september 2012 werd een informatieavond gehouden in het Hervormd centrum. Er was belangstelling, enthousiasme en er werden een aantal leuke ideeën aangedragen. Ook werden tekeningen aangeboden van leerlingen van de basisscholen. Boud Slings nam de taak op zich een eerste ontwerp te maken.

Ontwerp Boud Slings

In oktober kwam Annet Emmerzaal-Naeye van slijterij Emmerzaal met het verheugende bericht, dat haar buurvrouw, mevrouw Magda Vogelaar, wellicht bereid was om de leegstaande bedrijfsruimte aan de achterzijde van de voormalige schoenenwinkel aan de Oostvoorstraat ter beschikking te stellen als tijdelijke werkplaats voor de social sofa. Na een gesprek met Kuun de Boer was dat in kannen en kruiken: weer een zorg minder!

Het ontwerp dat Boud Slings gemaakt had zat vol met symboliek en figuren met veel detail. Het bleek technisch niet mogelijk om dit realiseren. Bovendien was er de wens om een en ander wat speelser en kleurrijker te maken. In overleg met een kunstenares (Linda Marijnissen) van de organisatie die de social sofa zou leveren, is toen een nieuw ontwerp gemaakt. Daarin waren een aantal typische Dinteloordse kenmerken en symbolen verwerkt uit heden en verleden zoals een suikerbiet, dijken, water, kassen, akkers, de Oud Prinslandse polder, de polderweg met kasseien die overgaat in de snelweg A4. Maar ook bloemen, een hart en een zon. En natuurlijk een pakkend motto: ‘Samen sterk’.

Ontwerp-finaal 

De tweede hobbel was genomen en de bank werd  op 7 december 2012 besteld.

Een tweede informatieavond werd op 4 februari 2013 belegd. Het definitieve ontwerp werd vastgesteld en er werd besloten om op 5 dagdelen aan het werk te gaan: dinsdagmorgen dinsdagmiddag, woensdagavond, vrijdagmorgen en vrijdagmiddag.

Op 3 maart 2013 werd de bank met enkele duizenden mozaïek tegeltjes afgeleverd in de ‘werkplaats’ aan de Oosterstraat. Jacques Huisman was bereid gevonden om als sleutelhouder op te treden en ervoor te zorgen dat de werkplaats op de afgesproken dagdelen open zou zijn.  

Foto's van de aflevering.

Omdat vrijwel niemand van de mensen, die zich in september hadden aangemeld, ervaring had met mozaïeken, werd er op 5 maart een workshop gehouden voor een tiental personen door Johan Verstrate van de social sofa organisatie in Tilburg. Het bleek, dat er niet alleen met hele (glazen) tegeltjes van 2 bij 2 cm gewerkt moest worden, maar ook met halve, kwart, afgeronde, schuine, etc. Er moest dus met een speciale tang geknipt worden! Aan het eind van de workshop mocht Edith de Boer als eerste een aantal blauwe tegeltjes met speciale lijm  opplakken. 

Foto's van de uitleg.

Vanaf dat moment is men enthousiast aan het werk gegaan. Er waren redelijk makkelijke stukken bij, maar ook lastige, zoals de bloemen en de letters. Een paar keer was men toch niet tevreden over het resultaat en werden de tegeltjes er weer uitgehakt! 

Weghakken

Maar gaandeweg ging het steeds beter en groeide ook het aantal vrijwillig(st)ers. Op het hoogtepunt waren het er 30. Jacques bleek een prima coördinator te zijn en zorgde voor de planning, de koffie / thee, een kinderspeelhoek, het aanmaken van de speciale lijm, het voorraadbeheer van de tegeltjes, etc.

Tijdens het mozaïeken waren er volop gesprekken over van alles en nog wat. De social sofa prikkelde blijkbaar tot sociale contacten. En ook tijdens de koffie- en theepauzes werden er volop ervaringen uitgewisseld over kinderen, kleinkinderen, werk, etc. Maar daarna ging men weer vlug aan de slag, want men moest verder. Mozaïeken is verslavend!!!

Het oorspronkelijk ontwerp werd ook gaandeweg aangepast. Klaprozen, het wapen van Dinteloord en de jaartallen 1605 (inpoldering Oud Prinslandse polder en begin van Dinteloord) en 2013 (social sofa gemozaïekt) werden toegevoegd. 

Eén punt was nog niet geregeld: de plaats waar de bank zou komen. In eerste instantie was gedacht aan een plek naast het vredesmonument op het Raadhuisplein. Maar dat bleek toch niet zo’n goede locatie te zijn.

Een ander alternatief was op de kop van de Kreek, tegenover het voormalige gemeentehuis. De gemeente bleek bereid een schelpenpad er naar toe aan te leggen. Maar uiteindelijk werd ook van deze locatie afgezien, omdat toch verzakking van de meer dan 1.500 kg wegende bank werd gevreesd. De plaats waar de sokkel nog stond van het beeldjevan Truus en Luce, leek toen de beste keuze. De gemeente haalde de sokkel weg en legde nieuwe tegels.

De RABO-bank had weliswaar de aanschafkosten van de bank betaald, maar de transportkosten en de kosten in verband met de onthulling, kwamen voor rekening van de dorpsraad. Gelukkig werd de cultuur-historische vereniging Nyen aenwas van Nassau bereid gevonden een financiële bijdrage te leveren.

Na vele weken en meer dan 700 uur werk zaten de 17.000 tegeltjes er op en was het tijd om de bank te voegen. Dat werd op dinsdag 20 mei 2013 gedaan door een medewerker van de social sofa organisatie in Tilburg.

Op woensdag 21 mei en donderdag 22 mei werden de laatste voorbereidingen voor de onthulling getroffen, zoals het schoonmaken van de bank, het verven van de onderkant en het opruimen van de werkplaats. Vrijdagmiddag werd de bank door een medewerker van de social sofa organisatie in Tilburg op zijn plaats gezet en werd de bank met een zeil afgedekt.

Op zaterdag 25 mei vond een korte bijeenkomst plaats in het Dorpshuis, waar Hakim Tampoebolon (voorzitter dorpsraad), Jacques Huisman (technisch coördinator social sofa) en Kuun de Boer (projectleider social sofa) het woord voerden. Onder de aanwezigen o.a. mevrouw Magda Vogelaar, tal van vrijwillig(st)ers die aan het project hadden meegewerkt, vertegenwoordigers van de RABO-bank, bestuursleden van de cultuur-historische vereniging Nyen aenwas van Nassau  en wethouder Cor van Geel. 

Jacques bedankte met name alle medewerk(st)ers; Kuun bedankte iedereen die de realisatie had mogelijk gemaakt. Maar voor Jacques had hij nog een kleine extra attentie: een fles met een alcoholische versnapering. Voor mevrouw Vogelaar was er niet alleen een groot boeket bloemen, maar ook een miniatuurtje van de social sofa gemozaïekt door Monique Baas. 

Mevrouw Vogelaar mocht vervolgens de lootjes met namen trekken van de twee medewerk(st)ers die de onthulling van de bank zouden doen. Het bleken Triny Slings en Ria du Chatenier te zijn.

Voorafgegaan door de dweilband T’oonladers zat ging het hele gezelschap naar de plaats van de onthulling. De dames haalden het groene dekzeil weg en toen kon de social sofa bewonderd worden. Er waren heel veel complimenten en goedkeurende opmerkingen. Er natuurlijk maakten velen van de gelegenheid gebruik om op de bank plaats te nemen.

De middag werd afgesloten in ’t Dorpshuis. Wethouder van Cor van Geel sprak nog een kort woord, waarin hij o.a. aangaf dat Dinteloord niet alleen een stuk straatmeubilair rijker was geworden, maar ook een echt kunstwerk.

Voor elk van de medewerk(st)ers was er een miniatuurtje van de social sofa.  Helaas ontbraken de financiële middelen om daar ook steentjes of tegeltjes bij te doen.

Men kon terug zien op een geweldige prestatie. Een enthousiaste en gedreven groep vrijwilligers had laten zien wat je samen kunt bereiken. Mensen met soms een heel verschillende achtergrond hadden zich geheel belangeloos ingezet om iets voor de Dinteloordse gemeenschap te doen. Maar ook voor deze medewerk(st)ers bleek het een leuke ervaring te zijn door de onderlinge contacten tijdens de vele uurtjes die er aan de social sofa is gewerkt.

Aan de totstandkoming van de social sofa hebben bijgedragen:

·         Desi Dingemans die het idee aanbracht

·         de RABO-bank en de cultuurhistorische verenging Nyen aenwas van Nassau gaven een financiële ondersteuning

·         mevrouw Magda Vogelaar stelde ‘de werkplaats’ ter beschikking

·         Kuun de Boer was projectleider

·         Jacques Huisman zorgde voor de technische coördinatie, de catering, het verven van de onderkant van de bank

·         Hans Hansen gaf adviezen aan de mozaïekers, deed de correcties en reparaties van het mozaïek en bereidde het voegen voor

·         de gemeente Steenbergen zorgde voor de aanleg

·         Rini Huysmans gaf bouwtechnische adviezen

·         André van Bezooijen (Adexpo) zorgde voor kantine faciliteiten (meubilair, koffiezetapparaat)

·         Wietze Postma droeg het idee aan om T’oonladders Zat te laten spelen

·         T’oonladders Zat zorgde de muzikale omlijsting bij de onthulling

·         Timmy Huisman en Marianne Koevoets assisteerden bij de plaatsing

·         De mozaïekers waren: Ali Scheeringa, Anneke de Heer, Annet Emmerzaal, Arno, Bea Slings, Bep de Nood, Boud Slings, Carola Calamé, Coby van Veldhuizen, Cora Dekkers, Colinda Stam, Desi Dingemans , Edith de Boer, Elma Kooistra, Ineke van Overveld, Ingrid van Bezooijen, Janet Roodbol, Marga Hazelzet, Marijke Ruijs, Monique Baas, Nel Gebuis, Nel Schijvenaars, Nienke Martinus, Reginald van Overveld, Ria du Chatinier, Triny Slings en Hakim Tampoebolon.