Politieke avond

Maandag 28 oktober 2013 hield de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland een politieke avond.

De avond werd georganiseerd in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2014 worden gehouden.

De dorpsraad was vooral benieuwd in hoeverre een aantal Dinteloordse wensen in de diverse verkeizingsprogramma's zouden worden opgenomen. De dorpsraad had een achttal 'wensen' aangedragen:

1. faciliteiten en aankleding van de havenkom van Dinteloord verbeteren.

2. handhaving van het voorzieningenniveau van Dinteloord ( zwembad, sporthal, bibliotheek)

3. verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen

4. realisering van het plan “Rustpunt in beweging”

5. meer woningbouw in Dinteloord

6. handhaving van het gemeentelijk standpunt om geen windmolens toe te staan in de polders rondom Dinteloord (met uitzondering van de turbines die op het AFC worden geplaatst.)

7. bij de zorg voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten een grotere inzet op integratie van gezinnen van arbeidsmigranten

8. handhaving bushalte in het centrum van Dinteloord.

 

Alle fracties die in de Steenbergse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, waren uitegnodigd. Helaas moest D66 op het laatste moment afzeggen. Wel aanwezig waren:

- CDA - Koos Boluijt

- Steenbergen Anders - Rien van Zundert

- Gewoon Lokaal - Cors Zijlmans

- VVD - Petra Lepolder

- PvdA - Joey van Aken (als vervanger van Willem van den Berge)

- de Volkspartij - Ger de Neve

 

Some fracties hadden een uitgesproken mening over een bepaalde wens. Gewoon Lokaal sprak zich bijvoorbeeld duidelijk uit tegen plaatsing van windturbines in het westelijk poldergebied. Ook over het verplaatsen van de bushalte was men het wel eens, al werd wel aangegeven dat de provincie hier de beslissing neemt. De concessies voor de busverbindingen in Noord-Brabant worden in 2015 opnieuw uitgegeven en de provincie is momenteel de aanbiedingen van de diverse vervoersmaatschappijen aan het bekijken.   

Natuurlijk was er ook de nodige discussie over het behoud van het zwembad en de bibliotheek. Het belang ervan wordt onderkend, maar niet tegen elke prijs. 

 

Nieuws

  • Idylle

    De dorpsraad heeft ook meegedaan met RABO clubsupport. Het heeft 165,61 euro opgeleverd. Geen spectaculair bedrag, maar toch een welkome bijdrage. Iedereen die op de dorpsraad gestemd heeft: hartelijk dank!