Brief besproken in raadsvergadering

Op verzoek van de fractie van de PvdA was de brief van de dorpsraad met het verzoek tot bestuursdwang op de agenda van de oordeelvormende raadsvergadering van 13 mei 2015 gezet.

Enkele fracties waren van mening dat dit onderwerp niet op de agenda thuis hoorde. Vrijwel alle fracties hadden wel begrip en sympathie voor de aandacht die de dorpsraad vroeg voor het verpaupering van het pand en de negatieve effecten daarvan op de aantrekkelijkheid van het winkelgebied.

De voorzitter van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland, Hakim Tampoebolon, maakte van het spreekrecht gebruik om het verzoek toe te lichten. Op de publieke tribune waren Kuun de Boer (secretaris / penningmeester van de dorpsraad), alsmede Inge Kats en Mariette de Roo (winkeliersvereniging Dinteloord) aanwezig.

De burgemeester in wiens portefeuile handhaving zit, gaf aan dat het verzoek de aandacht van het college heeft. Verder meldde hij dat op 11 mei 2015 een controle heeft plaats gevonden en dat niet is gebleken dat zich gevaar voor b.v. de volksgezondheid voordoet. Helaas heeft de gemeente mogelijkheid dwangmaatregelen toe te passen om er voor te zorgen dat het pand en de etalages er aantrekkelijker uitzien.

De dorpsraad hoopt dat de eigenaar(s) van het pand (de erven Slings) hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en toch minimaal eist aan de etalages doen. Al was het maar door het zwarte plastic weg te halen er r b.v. witte schermen met foto's, kunstwerken of decoraties neer te zetten of anderszins de etalages van een aantrekkelijke invulling te voorzien.  

U kunt de tekst van de toelichting door voorzitter Hakim Tampoebolon hier lezen.

Nieuws

  • Idylle

    De dorpsraad heeft ook meegedaan met RABO clubsupport. Het heeft 165,61 euro opgeleverd. Geen spectaculair bedrag, maar toch een welkome bijdrage. Iedereen die op de dorpsraad gestemd heeft: hartelijk dank!