Dorpsplatform overlegt met kernwethouder

Begin van dit jaar is een pilot gestart om het overleg tussen de gemeente en een aantal organisaties in Dinteloord beter te stucturen.

Op initiatief van de Woning Stichting Dinteloord vond er al enige tijd belangenhoudersoverleg plaats met de Huurdersvereniging, de Winkeliersvereniging en de dorpsraad. Elk van deze organisaties had onafhankelijk van elkaar overleg met het gemeentebestuur, soms over dezelfde onderwerpen.

Deze organisaties hebben nu de krachten gebundeld in het Dorpsplatform Dinteloord. Overleg vindt plaats met het gemeentebestuur over beleidszaken en beheerszaken. Op maandag 23 juni 2014 vond overleg plaats tussen de kernwethouder van Dinteloord Petra Lepolder en het Dorpslatform. De notulen van dit overleg vindt u hier.

Nieuws

  • Idylle

    De dorpsraad heeft ook meegedaan met RABO clubsupport. Het heeft 165,61 euro opgeleverd. Geen spectaculair bedrag, maar toch een welkome bijdrage. Iedereen die op de dorpsraad gestemd heeft: hartelijk dank!