Westvoorstraat toch afgesloten tijdens braderie

Even leek het er op dat de braderie dit jaar (2014) er heel anders uit zou gaan zien. De gemeente had namelijk in de evenementenvergunning aangegeven dat de Westvoorstraat niet afgesloten mocht worden voor alle verkeer (behalve voetgangers natuurlijk).

Het bleek te maken te hebben met een rechtszaak die gevoerd werd tussen de gemeente en enkele agrariërs. Deze hadden namelijk bezwaar gemaakt tegen het inrichten van de Molendijk als eenrichtingsverkeersweg. Daardoor moeten zij  flink omrijden om b.v. de CZHV te kunnen bereiken. Ze hadden de gemeente om een oplossing voor dit probleem gevraagd, maar niet om de Westvoorstraat altijd open te houden.

DIN-Braderie-2013-Westvoorstraat

De afgelopen jaren is het nooit een probleem geweest. Een paar keer per jaar wordt de Westvoorstraat afgesloten, b.v. op Koningsdag, met de braderie, tijdens de carnavalsoptocht. ook dan wordt het verkeer om de Westvoorstraat heen geleid.

De dorpsraad heeft samen met de Oranjevereniging, de Winkeliersvereniging en het Comité 410 jaar Dinteloord bezwaar gemaakt tegen deze maatregel. Kernwethouder Petra Lepolder gaf aan niets te kunnen doen en de uitsraak van de rechter af te wachten. Gelukkkig ondernam verantwoordelijk wethouder Cors Zijlmans wel actie en gelukkig werd aan de braderiecommissie meegedeeld dat de afsluiting toch werd toegestaan.

Voorlopig is de kou dus even uit de lucht, maar de dorpsraad blijft dit op de voet volgen. Voor de leefbaarheid van Dinteloord is het van belang, dat een paar keer per jaar de Westvoorstraat afgesloten mag worden.

De brief die verstuurd is naar het college kunt u hier lezen.

  

 

Nieuws

  • Idylle

    De dorpsraad heeft ook meegedaan met RABO clubsupport. Het heeft 165,61 euro opgeleverd. Geen spectaculair bedrag, maar toch een welkome bijdrage. Iedereen die op de dorpsraad gestemd heeft: hartelijk dank!