RSS

Inspectievaart havenkom en havenkanaal 22 april 2014

Vorige week dinsdagmorgen is op initiatief van de Dorpsraad een inspectievaart georganiseerd door de havenkom en het havenkanaal van Dinteloord. Deze inspectievaart was een vervolg op de informatieavond van 19 december 2013. in het Dorpshuis. Die avond was destijds bedoeld om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen die zouden leiden tot verfraaiing van de havenkom en het havenkanaal van Dinteloord. De uitkomst was echter ook dat er een groot aantal praktische vragen rezen over het baggeren, de beschoeiing en dergelijke.

Toen afgelopen november de boot van Sinterklaas vast kwam te zitten in het havenkanaal, werd onomstotelijk aangetoond dat de diepgang van het kanaal zeer te wensen over laat. Naar aanleiding van deze gebeurtenis en de informatieavond van 19 december jl. schreef de Dorpsraad een brief naar de gemeente Steenbergen, met daarin een aantal praktische vragen aan (destijds) verantwoordelijk wethouder Termeer.

De vragen luidden onder andere: Wie is er verantwoordelijk voor het uitbaggeren van het havenkanaal en de havenkom en voor het onderhoud van de beschoeiing en de waterkant? En staan er bagger- en onderhoudswerkzaamheden gepland en zo ja, wat is de aard van deze werkzaamheden en wanneer worden deze uitgevoerd?

De gemeente antwoordde eind januari jl. middels een brief van de afdeling Ruimtelijke Ordening. In deze brief werd aangegeven dat de gemeente verantwoordelijk is voor het uitbaggeren van zowel het havenkanaal als de havenkom en dat zij eveneens verantwoordelijk is voor het onderhoud van de beschoeiing. Op de vraag over de planning en de aard van de werkzaamheden antwoordde zij dat er dit jaar een onderzoek uitgevoerd zal worden naar de diepgang van het kanaal en de kwaliteit van de beschoeiing. Op basis van dit onderzoek zou inzicht verkregen moeten worden in de kosten voor het eventueel uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het opknappen van de beschoeiing. De volgende stap zou nadere besluitvorming zijn over uitvoering, financiering en planning.

Om de ernst van de situatie in de havenkom en het havenkanaal nog eens goed onder de aandacht te brengen van de gemeente Steenbergen en duidelijk te maken dat de uit te voeren werkzaamheden echt prioriteit hebben, ontstond het idee om met een aantal betrokkenen een vaartocht te maken. Op deze manier konden alle zaken die spelen rond de havenkom en het havenkanaal ter plaatste bekeken en besproken worden.

Namens de gemeente namen de heren Van Drunen en Donken plaats op de boot van Reinier v/d Zee van BST Dintelsas. Daarnaast de heren Van Wijnen en Gravendeel, beiden bewoners van de Galgendijk, de heren De Boer en Tampoebolon van de Dorpsraad en de heer Vlamings, betrokken inwoner en als booteigenaar ook gebaat bij een havenkanaal en –kom in goede staat.

Tijdens de vaartocht werd overduidelijk dat de 2600 meter beschoeiing aan vervanging toe is: Deze is op vele plaatsten ingezakt en bovendien grotendeels verrot. Hierdoor ontstaat afkalving van de grond aan beide zijden. Tijdens de tocht werd de diepgang van het kanaal gemeten: Deze bleek gemiddeld 1.10 meter te zijn, terwijl een diepgang van minimaal 1.50 meter wenselijk is. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar de aanwezigen waren zich er allen van bewust dat dit wel de nodige problemen met zich mee kan gaan brengen. ,,We hebben aan de kant van de Galgendijk te maken met eigendommen van anderen”, licht de heer Donken de te verwachten problemen toe. ,,De bewoners die een steiger hebben, zullen deze tijdelijk weg moeten halen. Ook zullen alle bomen die tegen de beschoeiing staan, weggehaald moeten worden. Daarnaast hebben we toestemming nodig van het Waterschap en hebben we binnen de gemeente te maken met meerdere disciplines. Al met al een gecompliceerd project”. De Dorpsraad beraadt zich op verdere stappen.

 

Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
Inspectie havenkom en havenkanaal
Inspectie haven...
Gegevens Download
 
 
Powered by Phoca Gallery