Verloedering aan het Raadhuisplein

Al jaren lang staan de panden van de vroegere firma Slings leeg en inmiddels heeft het verval toegeslagen.

 20150416 panden Slings DSC 6977

Tijdens een storm vielen er tegels van de gevel. Gelukkig werd niemand geraakt. De panden grenzen middels de tuinen aan diverse andere percelen zowel aan de Oostzijstraat als aan de Oosterstraat. Er ook daar wordt door de bewoners resp. middenstanders overlast ondervonden van o.a. wildgroeiend onkruid. En van het ongedierte dat er rondsnuffelt.

De dorpsraad heeft daarom een verzoek ingediend bij de gemeente om bestuursdwang toe te passen zodat de eigenaars van de panden (erven Slings) iets aande situatie gaan doen.

Hopelijk komt er een gesprek met hen en kan ook een beroep gedaan worden op hun morele verantwoordelijkheid. Ze hebben jarenlang trouwe DInteloordse klanten gehad die voor hun inkomsten zorgden. Ze kunnen nu iets terugdoen voor de gemeenschap door de panden op te knappen. Een mogelijkheid is b.v. om in de etalages schermen te plaatsen waarop foto's van oud-Dinteloord.

Recentelijk zijn er weer twee mooie winkels in dezelfde straat  geopend (slijterij 't Genoeghen en bloemisterij Francis). Daartussen staan de panden van Slings en dat geeft nu niet bepaald een aantrekkelijke uitstraling.

Op verzoek van de fractie van de PvdA was de brief van de dorpsraad met het verzoek tot bestuursdwang op de agenda van de oordeelvormende raadsvergadering van 13 mei 2015 gezet. De brief was medeondertekend door de winkeliersvereniging.

20150414 - brief van dorpsraad Dinteloord en prinsenland met verzoek tot bestuursdwang

Enkele fracties waren van mening dat dit onderwerp niet op de agenda thuis hoorde. Vrijwel alle fracties hadden wel begrip en sympathie voor de aandacht die de dorpsraad vroeg voor het verpaupering van het pand en de negatieve effecten daarvan op de aantrekkelijkheid van het winkelgebied.

De voorzitter van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland, Hakim Tampoebolon, maakte van het spreekrecht gebruik om het verzoek toe te lichten. Op de publieke tribune waren Kuun de Boer (secretaris / penningmeester van de dorpsraad), alsmede Inge Kats en Mariette de Roo (winkeliersvereniging Dinteloord) aanwezig.

U kunt de tekst van de toelichting door voorzitter Hakim Tampoebolon:

20150513- Inspreken raad

De burgemeester in wiens portefeuile handhaving zit, gaf aan dat het verzoek de aandacht van het college heeft. Verder meldde hij dat op 11 mei 2015 een controle heeft plaats gevonden en dat niet is gebleken dat zich gevaar voor b.v. de volksgezondheid voordoet. Helaas heeft de gemeente mogelijkheid dwangmaatregelen toe te passen om er voor te zorgen dat het pand en de etalages er aantrekkelijker uitzien.

De dorpsraad hoopt dat de eigenaar(s) van het pand (de erven Slings) hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en toch minimaal eist aan de etalages doen. Al was het maar door het zwarte plastic weg te halen er r b.v. witte schermen met foto's, kunstwerken of decoraties neer te zetten of anderszins de etalages van een aantrekkelijke invulling te voorzien.  

In een interview met BN D Stem gaf burgemester Vos aan eerst tot overleg te willen overgaan alvorens bestuursdwang toe te passen.

20150517 - artikel BN De Stem

De gemeente gaf vervolgens aan niet tot bestuursdwng te willen overgaan:

20150522 - brief gemeente over weigeren toepassen bestuursdwang

BN De Stem meldde op 15 december 2015 dat de pandjes aan de buitenkantw aren opgeknapt.:

20151215 - artikel BN De Stem

Kuun de Boer en hakim tampoebolon hadden een gesprek met de erven Slings. In notlen van de veragdering vand e dorpsraad van 13 april 2016 staat hierover:

20160413 - uit de notulen van de vergadering van de dorpsraad

Uit een artikel in BN De Stem van 24 januari 2107 blijkt er een nieuwe eigenaar te zijn van de pandjes:

20170124 - artikel BN De Stem

20170128 - Er is plotseling enige aktiviteit te zien in de panden. Helaas blijft het daarbij:

20170128 - sloop interieur

20200430 - Eindelijk zijn er plannen ontwikkeld door Buuron en Kuipers Makelaars en taxateursom de pandjes te slopen en er appartementen te bouwen.

Op hun Facebook pagina melden ze: