Over de dorpsraad

De dorpsraad Dinteloord en Prinsenland is een stichting. De leden van het bestuur worden door de zittende bestuursleden benoemd. Getracht wordt het bestuur een afspiegeling te laten zijn van de diverse groeperingen binnen Dinteloord.

De hoofddoelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van de kern Dinteloord en Prinsenland binnen de gemeente Steenbergen in de ruimste zin des woords.

anbi-logo1

De Stichting Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, giften, schenken en de energiebelasting. Of een instelling een ANBI is wordt door de Belastingdienst bepaald. In verband hiermee is de dorpsraad verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren, zoals het fiscale nummer: 8163 05 766, de statuten, het beleidsplan, het beloningenbeleid en de jaarverslagen. U vindt hier meer informatie.

De statuten vindt u hier.

Het beleidsplan vindt u hier.

Het beloningenbeleid vindt u hier.

De verslagen over de aktiviteiten van de dorpsraad alsmede de financiële jaarverslagen vindt u in de rubriek 'Jaarverslagen'.

Bestuur

Het bestuur van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland is als volgt samengesteld:

Hakim Tampoebolon - voorzitter

Kuun de Boer - secretaris / penningmeester

Adviseurs

Cora Stolk 

Niels Littooij

Ingrid van Bezooijen-Slings

Contact

U kunt met de Stichting Dorpsraad en Prinsenland in contact komen via het secretariaat.