Welkom

DIN-Kreek

Welkom op de website van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland.

Dinteloord en Prinsenland was tot 1997 een zelfstandige gemeente. Met ingang van 1 januari 1997 is Dinteloord ingedeeld bij de gemeente Steenbergen, samen met de kernen stad Steenbergen, Kruisland, Welberg, De Heen en Nieuw Vossemeer.

De Stichting dorpsraad Dinteloord en Prinsenland is in 2002 opgericht. De hoofddoelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van de kern Dinteloord en Prinsenland binnen de gemeente Steenbergen in de ruimste zin des woords.

De dorpsraad is niet verbonden aan enige politieke of religieuze richting en probeert zich zo neutraal mogelijk op te stellen. De leden van de dorpsraad zijn weliswaar niet gekozen, maar de samenstelling is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking van Dinteloord.

Door het gemeentebestuur van Steenbergen wordt de dorpsraad gevraagd namens de dorpsbewoners mee te denken en mee te praten over de beleidsontwikkeling terzake de eigen woon- en leefomgeving. Verder kan de dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid van Dinteloord.